các nhà nước nhiệm vụ Khai thác khuyết điểm

Nhiệm vụ kinh tế vẻ vang trong chặng đường phát triển …

2021-5-25 · VOV.VN - Bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam được phát triển trong 35 năm qua vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế và thách thức mới được coi như là những nhiệm vụ kinh tế cần giải quyết trên con đường đi lên CNXH.

Bài 2: Các dạng quan điểm sai trái, thù địch

2021-8-11 · Dạng quan điểm tuyên truyền, phê phán, đả kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch đang tập trung khai thác các khía cạnh sau: họ phản bác, phủ định vai trò cũng như công lao đối với đất nước của lãnh đạo Ðảng

Ngân sách nhà nước – Wikipedia tiếng Việt

2021-8-20 · "Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan có thẩm quyền quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước."

Vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế …

2021-4-3 · Doanh nghiệp nhà nước tồn tại trong mọi nền kinh tế. Ở Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước có vị trí, vai trò quan trọng, được khẳng định cả trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước lẫn trong thực tiễn. Tuy nhiên, vị trí, vai trò doanh nghiệp ...

Thực trạng công tác cán bộ và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng ...

1  · Quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về "tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" chính là việc hiện thực hóa ý chí, quyết tâm và

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định tổ chức ...

1. Được hưởng các quyền lợi quy định chung của tỉnh đối với hoạt động vận chuyển khách bằng xe buýt khi tham gia khai thác tuyến xe buýt, đồng thời phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước …

Thảm họa đập Brumadinho – Wikipedia tiếng Việt

2019-1-16 · + Giữ ổn định thu ngân sách nhà nước về đất đai đạt 10%, thu từ khai thác tài sản công đạt 5% - 7% tổng thu ngân sách nhà nước. III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1. Nhiệm vụ…

Luật tổ chức Chính phủ 2015

2021-5-31 · Chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương; về các quyết định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và ...

2021-6-23 · Trao đổi về chính sách phát triển năng lượng ở Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, chủ trương của Đảng và Nhà nước dành ưu tiên cao cho phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy phát triển các dự án năng lượng sạch, từng

Đặc trưng, ưu và khuyết điểm của cơ chế kế hoạch hóa tập ...

2021-7-23 · Các doanh nghiệp hoạt động trên cơ sở các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các chỉ tiêu pháp lệnh được giao. Tất cả phương hướng sản xuất, nguồn vật tư, tiền vốn, định giá sản phẩm, tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương… đều do các cấp có thẩm quyền quyết định.

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam | Cục hàng không ...

1.[20] Cảng vụ hàng không là cơ quan trực thuộc Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật.

Một vài ý kiến về hợp nhất các bộ

2020-2-28 · Nếu hợp nhất các bộ theo cơ học để giảm bớt đầu mối 2 bộ có chức năng, nhiệm vụ khác biệt, vốn đã có bộ máy khá cồng kềnh, thì không những không tạo ra năng lực mới, mà còn làm cho các khuyết tật của bộ máy cũ trở nên nghiêm trọng hơn.

Quan điểm của Đảng, nhà nước về phát triển văn hoá, xây ...

2021-5-5 · Quan điểm của Đảng, nhà nước về phát triển văn hoá, xây dựng con người trong giai ... Thông qua việc triển khai các nhiệm vụ văn hóa cụ thể, mục tiêu cần phải đạt tới là tạo ra được sự phát triển đồng bộ về chất lượng văn hóa trên các mặt: a ...

TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ...

2020-12-4 · cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đang triển khai nhiều biện pháp vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, với nhiệm vụ: (1) Kiểm điểm, đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII,

Mỗi nhà báo cần phát huy vai trò cách mạng, tiên phong vì …

2008-6-21 · "Mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí cần phát huy mạnh mẽ vai trò cách mạng, tiên phong vì lợi ích quốc gia, dân tộc, coi đó là động lực để phấn đấu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ …

Kiểm toán nhà nước: Nhiều lỗ hổng trong quản lý, sử dụng vốn

2021-8-21 · Theo đó, phần lớn các đơn vị còn sai sót trong việc hạch toán kế toán, kê khai nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (NSNN). Do vậy qua kiểm toán phải điều chỉnh tài sản, nguồn vốn; doanh thu, chi phí và kiến nghị tăng thu NSNN 1.031,36 tỷ đồng.

Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp nhà ...

Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động phải theo nguyên tắc thị trường; phải đảm đương sứ mệnh kép vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện nhiệm vụ kinh tế. Đồng thời, các doanh nghiệp nhà nước cần khai thác

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái:Phòng và chống …

2019-7-19 · Ra sức xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta là một trong những âm mưu thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Phòng, chống, ngăn ngừa những biểu hiện đó là hết sức …

Tiểu luận Quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền xã ...

2021-5-17 · Tiểu luận vận dụng quan điểm đường lối của Đảng trong việc tham mưu với các cấp lãnh đạo xây dựng nền kinh tế của nước ta vào thực tiễn của xã Sủng Máng, đánh giá được những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, những thiếu sót khuyết điểm và phương hướng giải pháp cho nhiệm vụ phát ...

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Thực hiện ...

2021-7-23 · Tất cả các chi, đảng bộ cơ sở phải xin ý kiến cấp ủy phụ trách về chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; việc triển khai học tập có cán bộ giám sát, theo dõi và được chấm điểm theo Quy định số 27-QĐ/TU ngày 11-3-2020 của Ban Thường vụ

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

2019-6-20 · Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - nhiệm vụ chính trị trung tâm của báo chí. Ảnh minh họa Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện.

Cao Bằng: Tổng kết công tác báo chí năm 2018, triển khai ...

2019-1-8 · (TG) - Chiều 7/1/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2018, triển khai nhiệm vụ …

Công khai, minh bạch trong lĩnh vực an sinh xã hội

2021-1-28 · Đối với người khuyết tật: Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện công khai, minh bạch những thông tin liên quan đến quyền, nghĩa vụ, các chủ trương, chính sách và quy trình, thủ tục để được hưởng những trợ cấp do bị khuyết tật (Điều 13, Điều 18

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành ...

2011-1-12 · (TCTG)-Sáng 12/1, tại phiên khai Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. TCTG trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều lãnh đạo TP Hà ...

2021-8-4 · UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo BCSĐ UBND TP; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, khuyết điểm có liên quan theo đúng quy định của Đảng và

Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 2017 đầu tư công trình …

Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 năm 2017 về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) do Ủy ban ...

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại cuộc làm ...

2021-8-20 · Theo đó, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao các kết quả hoạt động tích cực của Kiểm toán Nhà nước trong 8 tháng qua dù phải triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đầy khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 và giai đoạn chuyển giao giữa ...

Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu nhiệm …

Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bộ đề thi viết và trắc nghiệm chuyên ngành Quy hoạch và ...

2021-8-20 · Câu 3 (34 điểm): Anh (Chị) hãy nêu trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng trong việc quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình được quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

2021-1-25 · Nhiệm vụ chính: Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đại hội nhận định, đất nước đứng trước những khó khăn lớn về kinh tế - xã hội mà một phần nguyên nhân là do khuyết điểm, sai lầm của các cơ quan Đảng và Nhà nước về lãnh đạo và

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XXI ĐẢNG BỘ ...

Từ kinh nghiệm của khóa XX, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ đến. III.

Quan niệm và thực tiễn dịch vụ công ở nước ta

2003-9-1 · - Đặc điểm lớn nhất trong đổi mới việc cung cấp dịch vụ công ở nước ta là chuyển từ mô hình Nhà nước ư chủ thể duy nhất có quyền và có trách nhiệm đáp ứng mọi nhu cầu về dịch vụ công của xã hội sang mô hình Nhà nước cùng phối hợp với khu vực tư

Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh ...

Bài 9: Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc Câu 1 trang 86 GDQP 12: Trình bày nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia - Bảo vệ chế độ, Nhà nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền và bài học ...

2020-4-10 · Thuật ngữ "nhà nước pháp quyền" tuy mới xuất hiện trong văn bản của Đảng và Nhà nước ta những năm gần đây, từ Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (ngày 29/11/1991) thuật ngữ pháp quyền được nêu ra, đến Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (năm 1994), quan ...

Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước

2018-2-28 · Ngân sách nhà nước có 5 đặc điểm: 3. Vai trò của Ngân sách nhà nước. 1. Khái niệm Ngân sách nhà nước. Ngân sách Nhà nước là dự toán hàng năm về toàn bộ các nguồn tài chính được huy động cho Nhà nước và sử dụng các nguồn tài chính đó, nhằm bảo đảm thực hiện ...

Quản lý hành chính nhà nước

2021-8-20 · Đặc điểm và các phương pháp quản lý tài chính công hiệu quả. 1. Khái niệm quản lý hành chính nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện trước hết và chủ yếu bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung ...

Quản lý nhà nước về du lịch

2020-5-29 · QLNN về kinh tế là một chức năng của nhà nước, theo đó Nhà nước sử dụng tất cả các biện pháp có thể để can thiệp vào nền kinh tế nhằm hạn chế những khuyết tật của nền kinh tế thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, phân bổ nguồn lực một